Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych

Anna Pulnar, Specjalista ds. CSR w Banku Millennium
Anna Pulnar, Specjalista ds. CSR w Banku Millennium

Chcąc zapewnić dogodny dostęp do usług wszystkim grupom klientów, w tym klientom niepełnosprawnym, Bank Millennium wprowadził kilka rodzajów udogodnień. Dotyczą one zarówno ułatwień w dostępie do oddziałów, bankomatów, serwisu telefonicznego, strony internetowej, jak i sposobu obsługi klientów niepełnosprawnych.

Strona i bankowość internetowa są na bieżąco uaktualniane do potrzeb osób niewidomych i niedowidzących. Strona www banku jest dostosowana do czytania przez czytniki ekranu, dostępna z poziomu klawiatury (nie trzeba używać myszy do nawigacji), przystosowana do czytania w trybie wysokiego kontrastu oraz zawiera funkcję powiększania tekstu. Dodatkowo sposób formułowania tekstu na stronie jest prosty i zrozumiały.

Klienci korzystający z infolinii banku mogą natomiast korzystać z funkcji komend głosowych podczas obsługi telefonicznej zamiast używać klawiszy numerycznych telefonu. Jest to użyteczne rozwiązanie dla osób niewidomych i niedowidzących.

Bankomaty Banku Millennium są dostosowane do potrzeb osób z dysfunkcją wzroku i ruchu. Osoby niepełnosprawne ruchowo mogą używać klawiszy numerycznych na klawiaturze zamiast funkcyjnych obok ekranu, co powoduje, że nie muszą one sięgać zbyt wysoko w okolice ekranu. Osoby z niepełnosprawnością wzroku mogą natomiast korzystać ze specjalnego, kontrastowego trybu ekranu oraz z komunikatów głosowych po podłączeniu słuchawek do bankomatu.

Ponad 90% oddziałów banku posiada swobodny dostęp dla osób z niepełnosprawnością (podjazd, pochylnia lub brak bariery). Ponadto oddziały wyposażone są w siedzące stanowiska do obsługi klienta z możliwością podjazdu dla wózków inwalidzkich. Pracownicy wszystkich placówek stosują się do szczegółowych wytycznych dotyczących obsługi klientów niepełnosprawnych.

Udogodnienia dotyczą też podpisywania umów. Osoby niewidome czy niedowidzące lub osoby, które nie potrafią czytać mają możliwość samodzielnego podpisania umowy z bankiem w obecności dwóch pracowników placówki lub świadka – osoby zaufanej klientowi. W takich przypadkach możliwe jest odczytanie umowy przez pracownika placówki i/lub, w przypadku obsługi klienta, który nie pisze, złożenie przez klienta podpisu za pomocą odcisku palca.