Tylko w UNIQA ubezpieczenie kosztów dla szkód katastroficznych

Rafał Kukier, dyrektor Departamentu Sprzedaży - Mieszkalnictwo UNIQA
Rafał Kukier, dyrektor Departamentu Sprzedaży – Mieszkalnictwo UNIQA

Często słyszymy o wybuchach gazu, które niszczą całe bloki i kamienice. Dochodzi do nich kilkadziesiąt razy w roku. Wyłączenie części budynku z użytkowania jest największą zmorą i problemem osób zarządzających spółdzielniami mieszkaniowymi. W takiej sytuacji muszą podjąć duży wysiłek organizacyjny, zadbać o mienie, ludzi i wiele innych spraw. W tych trudnych chwilach my wyciągamy do nich rękę. UNIQA jako pierwszy ubezpieczyciel w Polsce w ramach ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w Pakiecie dla Spółdzielni Mieszkaniowych oferuje klauzulę kosztów dla szkód katastroficznych.

W ramach ubezpieczenia UNIQA zobowiązuje się do pokrycia za ubezpieczonego kosztów dodatkowych związanych ze szkodą, m.in.

  • kosztów transportu i zakwaterowania tymczasowego właścicieli lub najemców lokali mieszkalnych lub użytkowych,
  • kosztów transportu i przechowywania mienia właścicieli lub najemców lokali mieszkalnych lub użytkowych, jeżeli w miejscu wystąpienia szkody nie ma możliwości należytego zabezpieczenia mienia,
  • kosztów konsultacji lekarza psychologa dla właściciela lub najemcy lokalu mieszkalnego,
  • zabezpieczenie i dozór mienia w miejscu szkody,
  • kosztów ekspertyz, dokumentów, pozwoleń na budowę, etc. wynagrodzenia ekspertów zaangażowanych w przygotowanie nowej dokumentacji,
  • kosztów utraconych czynszów z najmu mieszkań i lokali, które uległy uszkodzeniu.

Ubezpieczenie jest też pomocne dla samej spółdzielni, ponieważ UNIQA pokrywa m.in. koszty osuszania budynku, przygotowania dokumentacji i uzyskania pozwolenia na budowę, odtworzenia danych i oprogramowania, koszty utraconych czynszów, dozoru mienia w miejscu szkody i wiele innych.

Klauzula dotyczy umów, w których ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od 2015 r. Łączny limit ochrony przewidziany dla wszystkich spółdzielni mieszkaniowych i TBS ubezpieczonych w UNIQA wynosi 20 mln zł. Kilka spółdzielni mieszkaniowych już skorzystało z naszej pomocy w minionym roku. Ostatnim klientem była Nowatorska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Targu. W budynku należącym do naszego klienta doszło do wybuchu gazu, który spowodował konieczność ewakuacji wszystkich lokatorów z jednej z klatek.

Już nie po raz pierwszy jako jedyni wychodzimy do środowiska spółdzielczego z ubezpieczeniem, przeznaczonym wyłącznie dla tego sektora. Jako lider w tym segmencie czujemy się zobowiązani do wyznaczania kierunków i proponowania nowych rozwiązań.