W jaki sposób PZU wykorzystuje duże zbiory danych

Efektywnie wykorzystane dane przekładają się na rozwój i budowanie przewagi konkurencyjnej firmy. Zmiana tradycyjnego podejścia do przetwarzania danych i zarządzania nimi nie jest łatwym zadaniem i wymaga modyfikacji procesów w ramach całej organizacji. Strategia #nowePZU jest odpowiedzią na postępujące zmiany społeczne i technologiczne, które istotnie wpływają na branżę ubezpieczeniową. Widzimy potrzebę znacznego rozwoju naszych umiejętności w obszarze zarzadzania posiadanymi zasobami, w tym danymi, oraz wykorzystywania nowoczesnych technologii.

 

Innowacyjne podejście do danych

Ze względu na skalę biznesu i długą historię działania, PZU posiada jeden z największych zbiorów danych w Polsce. Z danych ustrukturyzowanych korzystamy jedynie częściowo, a dane nieustrukturyzowane – nie są wykorzystywane w sposób systemowy. Po pierwszych projektach zrealizowanych w obszarze Big Data wiemy, że decyzje oparte o analitykę danych są w stanie poprawić wskaźniki efektywności oraz przełożyć się na dziesiątki milionów złotych oszczędności.

Zmiana podejścia organizacji do innowacji oraz danych wymagała stworzenie przestrzeni kreatywnej sprzyjającej generowaniu pomysłów, prototypowaniu pierwszych rozwiązań oraz budowaniu kultury innowacyjności. W tym celu powołaliśmy dedykowaną jednostkę – zespół Laboratorium Innowacji. Zajmuje się on wyszukiwaniem nowoczesnych rozwiązań, ich weryfikacją, testowaniem, a także wsparciem we wdrożeniu ich we współpracy z odpowiednimi jednostkami ze wszystkich obszarów organizacji. Stworzyliśmy również dedykowane procesy umożliwiające szybkie testowanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. By móc w pełni korzystać z posiadanych zbiorów danych, w ramach Laboratorium Innowacji uruchomiono projekt Data Lab, który daje możliwość realizacji inicjatyw opartych o najnowsze technologie i metody analityczne (takie jak sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe, analiza zdjęć i obrazów).

Czym jest Data Lab. Data Lab to środowisko analityczne stworzone do eksperymentowania na dużych zbiorach danych, szybkiego projektowania i testowania hipotez analitycznych. Mamy tu wsparcie najlepszych firm świadczących usługi Data Science w Polsce, a projekty realizujemy we wszystkich obszarach w organizacji, aby nie zamykać się tylko na jeden proces. Ten projekt zmienia sposób patrzenia PZU na duże zbiory danych i pokazuje ukryty w nich potencjał.

Projekty realizowane w Data Lab

W ramach Data Lab zrealizowano szereg przedsięwzięć. Przykładowe inicjatywy zrealizowane w 2018 roku to:

Selfie – innowacyjna twarz ubezpieczeń – narzędzie, które ma na celu zoptymalizowanie procesu oferowania ubezpieczeń życiowych poprzez odczytywanie jak największej liczby informacji ze zdjęcia typu „selfie”.

Zaawansowana analityka w szkodach komunikacyjnych w kierowalności do sieci naprawczej – rozwiązanie wykorzystuje duże zbiory danych (Big Data) i wpływa na poprawę efektywności procesu kierowania uszkodzonych pojazdów do warsztatów.

Nieprawidłowości w rozliczeniach z placówkami medycznymi – zastosowanie Machine Learning w identyfikacji nieprawidłowości w rozliczeniach z placówkami medycznymi (np. podszywanie się pod współubezpieczonego, „no-shows”, czyli nieodbyte wizyty w rozliczeniach, geograficzno-czasowo wątpliwe wizyty).

Błyskawiczna kwotacja przy zakupie ubezpieczenia nieruchomości przez internet – rozwiązanie, które umożliwi klientom PZU szybkie zapoznanie się z propozycją oferty ubezpieczenia PZU DOM w kanale on-line (po podaniu wyłącznie informacji o typie budynku, adresu i powierzchni domu/mieszkania).

Projekt osiągnął szereg mierzalnych efektów biznesowych. Po pierwsze, poprawiliśmy wykorzystywanie dużych zbiorów danych do analizy i usprawnienia procesów wewnętrznych oraz umożliwiono szybkie testowania hipotez analitycznych, co miało bezpośrednie przełożenie na wyniki finansowe Grupy PZU. Po drugie, w stosunkowo krótkim czasie zrealizowaliśmy szereg innowacyjnych projektów. Po trzecie, powyższe inicjatywy mają wpływ na poprawę satysfakcji klientów. Zaobserwowaliśmy też uzyskanie efektów niemierzalnych, takich jak zmiana podejścia do innowacji w organizacji, zmiany w kulturze organizacyjnej oraz pozyskanie nowych kompetencji.