Warta

NAJLEPSZA JAKOŚĆ OBSŁUGI W PLACÓWCE

 

Krzysztof Stanisławski, Dyrektor Zarządzający Departamentem Sprzedaży Sieci TUiR Warta S.A.

Warta kolejny rok z rzędu na podium

Na początku korzystając z okazji chciałbym pogratulować osiągniętego wyniku wszystkim pracownikom i agentom Warty oraz pozostałym laureatom aktualnego badania „Instytucja Roku”.

Niezmiernie nas cieszy fakt, że jakość obsługi Warty może być stawiana jako wzór dla innych firm ubezpieczeniowych. Budujące jest, że to niezależne instytucje potwierdzają wysoki poziom usług, jakie oferujemy klientom od momentu procesu zakupu ubezpieczenia aż po likwidację szkód. Ta bowiem zgodnie ze sprawozdaniem Rzecznika Finansowego pozostaje najbardziej sprawna i bezproblemowa dla klientów.

Tytuł Instytucji Roku dotyczy oczywiście etapu zakupu ubezpieczenia. Wynik jaki osiągnęliśmy jest efektem wielu lat pracy i stałego doskonalenia procesu sprzedaży polis przez agentów, którzy w bardzo wielu przypadkach współpracują z Wartą od lat. Wiemy, że to właśnie oni są dla nas punktem styku z klientami, dlatego od kilku lat wprowadzamy wysokie standardy obsługi we wszystkich sieciach sprzedaży naszej firmy. Niezwykle pomocny jest eAgent, czyli nowy system sprzedażowy, którego wdrożenie rozpoczęliśmy w drugiej połowie 2018 r. To niezwykle intuicyjne rozwiązanie zbiera w jednym miejscu wszystkie informacje o kliencie potrzebne agentom w ich codziennej pracy. Pierwsze badania opinii pośredników, pokazują duże zadowolenie z tego rozwiązania.

Wysokie znaczenie ma również profesjonalny system szkoleń dla agentów, które podnoszą ich kompetencje dotyczące oferowania ubezpieczeń i prowadzenia własnej firmy. Szczególnie ta druga kwestia jest wyjątkowa na polskim rynku i pozwala naszym partnerom rozwijać umiejętności związane z przedsiębiorczością, sprzedażą, lokalnym marketingiem i promocją w social mediach. Te aspekty znacząco wpływają na jakość obsługi naszych wspólnych klientów.

W tym miejscu warto również wspomnieć o roli jaką odgrywają nasi Regionalni Menedżerowie Sprzedaży. To oni dbają o właściwy wizerunek, utrzymanie wysokich standardów czy osiąganie wysokiej wiedzy merytorycznej. Wiem, że ich zaangażowanie, wiedza i profesjonalizm są doceniane przez agentów.

Ważnym aspektem są również produkty. Kompleksowa oferta praktycznych i użytecznych ubezpieczeń majątkowych i życiowych z pewnością ułatwia prowadzenie rozmowy z klientem. Dla przykładu w ostatnim czasie rozmawialiśmy z agentami na temat naszego nowego rozwiązania skierowanego do osób podróżujących za granicę. Stwierdzili wprost, że jest to bardzo dobre ubezpieczenie turystyczne, które dzięki prostej konstrukcji i bardzo szerokiemu zakresowi odpowiada na potrzeby klientów. Podobnie jest z naszymi pozostałymi ubezpieczeniami.

Aktywnie wspieramy działalność naszych agentów

Zależy nam, aby agencyjny kanał sprzedaży stale się rozwijał i odpowiadał na obecne trendy i oczekiwania konsumentów. Zdajemy sobie sprawę z ograniczeń i trudności jakie spotykają agentów, dlatego jako ich zaufany partner chcemy im pomagać.

Dobrym przykładem jest nasz program dla agentów wyłącznych, w którym wspieramy rozwój agencji wyłącznych, partycypując w kosztach nowych punktów sprzedaży, standaryzacji i rewitalizacji  już funkcjonujących, zatrudnianiu nowych pracowników, czy współfinansując zakup lub leasing narzędzi pracy. Podnosi to z pewnością jakość obsługi i  wygląd punktów agencyjnych, co jak wiemy również wpływa na ocenę w badaniu „Instytucja Roku”.

W celu lepszego dotarcia do klientów pomagamy również naszym pośrednikom w działaniach marketingowych. Dużą popularnością cieszy się nasz „Kreator marketingowy”, czyli aplikacja, dzięki której agenci mogą tworzyć za darmo własne materiały marketingowe takie jak: ulotki, plakaty, ściągawki produktowe, wizytówki, teczki. Każdy z nich może być „podpisany” imieniem i nazwiskiem, adresem  placówki i numerem telefonu. To bardzo istotne rozwiązanie, które wpływa na estetykę materiałów oferowanych naszym klientom.

Warta z najwyższą jakością obsługi klienta podczas likwidacji szkód

Bezsprzecznie można stwierdzić, że czas, gdy pomagamy klientom rozwiązać ich problem jest bardzo ważny z punktu widzenia lojalności ubezpieczonych. Jeśli będą zadowoleni z naszej obsługi, to najprawdopodobniej pozostaną z nami, a może nawet skorzystają z innych produktów.

Dlatego tak bardzo nas cieszy pozycja lidera w zakresie obsługi klienta podczas likwidacji szkód, potwierdzona sprawozdaniem Rzecznika Finansowego. Osiągnęliśmy ją dzięki budowaniu procesów i narzędzi, które sprawiają, że szkody są przez Wartę likwidowane sprawnie, solidnie i komfortowo dla klienta. Taki cel mają spełniać  nowe technologie i innowacje, które wdrażamy w firmie. Myślę, że tę użyteczność nasi klienci widzą i doceniają.

Warta ma ambitne plany

Świat nie stoi w miejscu. Dlatego nadal chcemy się rozwijać. Mamy wiele nowych pomysłów, które z pewnością pozytywnie wpłyną na jakość obsługi klienta. Mam nadzieję, że efektem będzie również jeszcze wyższa pozycja w kategorii „najlepsza jakość obsługi w placówce” oraz pozwoli nam awansować do ścisłej czołówki zestawienia uwzględniającego „najlepszą jakość obsługi w zdalnych kanałach kontaktu”. W tej bowiem dziedzinie również planujemy wiele ciekawych i innowacyjnych kroków.