Warta przekazała 10 mionów złotych na walkę z COVID-19

W 2020 roku  Warta  obchodziła wyjątkowy Jubileusz – 100 – lecia działalności. Okoliczności sprawiły jednak, że nie świętowanie lecz troska za zdrowie i życie stały się priorytetem. W obliczu wielkiego wyzwania przed jakim stanął świat Warta natychmiast włączyła się w realną pomoc, wspierając walkę z koronawirusem. Przeznaczyła na ten cel 10 mln zł, zaplanowane pierwotnie na obchody 100-lecia.

Połowa tych środków przekazana została 34 szpitalom zakaźnym i jednoimiennym, które będąc na pierwszej linii frontu walki o zdrowie osób zakażonych, potrzebowały największego wsparcia. Darowizny zostały rozdysponowane wg klucza zachorowań w danym regionie.

Pozostałe 5 milionów złotych przeznaczone zostało na potrzeby społeczności lokalnych wskazanych przez Agentów Warty w akcji charytatywnej #zostańwdomu i Pomagaj.  W ramach tej akcji wsparcie Warty trafiło do 53 placówek w całej Polsce –  do szpitali i placówek medycznych, fundacji, domów pomocy społecznej, hospicjów, lokalnej straży pożarnej, Sanepidu itp.

W obliczu wielkiego wyzwania przed jakim wszyscy stanęliśmy Warta dołączyła do szerokiej koalicji ludzi, firm i instytucji wspierających walkę z koronawirusem. Znaleźliśmy się w sytuacji, gdy solidarność i odpowiedzialność społeczna stały się najważniejsze. W tej trudnej dla wszystkich sytuacji ludzie szczególnie potrzebują działań, które niosą pomoc i nadzieję, które ich wzmocnią. Dla nas, ubezpieczycieli, to stała misja. Takie jest nasze zadanie na co dzień. Dlatego aktywnie włączyliśmy się w pomoc. Zależało nam, aby 10 mln zł, które przeznaczyliśmy na wsparcie walki z pandemią trafiły tam, gdzie są najbardziej potrzebne – do szpitali zakaźnych i do społeczności lokalnych, w których działają na co dzień nasi agenci, gdzie są nasi klienci, ich rodziny i przyjaciele. Zapraszając do naszej akcji agentów chcieliśmy, aby mieli możliwość realnego wpływu na to, jak w ich regionach zostaną wykorzystane środki, które przeznaczamy na pomoc – mówi Jarosław Parkot, Prezes Zarządu Warty.

Celem przekazanych przez Wartę darowizn było przeciwdziałanie COVID-19, rozumiane jako zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa, profilaktyka, leczenie oraz zwalczanie skutków choroby. Obdarowane placówki same decydowały na jaki konkretny cel w tym obszarze przeznaczą darowiznę. Za otrzymane donacje zakupiono nie tylko tysiące środków ochronnych dla personelu i pacjentów, ale także wiele sprzętów, które jeszcze przez wiele lat będą ratowały zdrowie i życie Polaków.

Otrzymane od Warty środki najczęściej wydatkowane były na:

  • odzież ochronną (m.in. kombinezony, fartuchy, rękawice, maski i przyłbice, gogle, ochraniacze na obuwie),
  • przygotowanie specjalnych pomieszczeń / namiotów do segregacji i izolacji chorych, bramki z czujnikiem temperatury,
  • testy dla pracowników i pacjentów szpitali, hospicjów, domów opieki,
  • sprzęt i środki do odkażania i dezynfekcji – m.in. urządzenia do dekontaminacji powietrza, komory laminarne, bramy odkażające dla ratowników medycznych, dezynfektory,
  • sprzęty medyczne, między innymi: karetki do przewożenia zakażonych osób, sprzęt i instrumenty do laparoskopii, stoły operacyjne, aparaty USG, respiratory, kardiomonitory, defiblyratory, videobronchoskopy, pompy infuzyjne, urządzenia do wspomagania kompresji klatki piersiowej, diatermie chirurgiczne, wózki transportowe.

Biorąc pod uwagę skalę zaangażowania i jej efekty Warta stała się jednym z największym darczyńców w kraju wspierającym walkę z pandemią. To najpiękniejszy dar jaki mogła dać firma Polakom w jubileusz swojego stulecia.