Wsparcie PZU w walce z pandemią koronawirusa

PZU było jedną z pierwszych firm, która zareagowała na zagrożenie związane z koronawirusem. Spółka wsparła finansowo i materialnie szpitale i służby ratunkowe działające na terenie całego kraju. Łączna kwota pomocy udzielonej przez PZU to ponad 19 mln zł. Wsparcie to pochodziło z funduszu prewencyjnego PZU.

Organizacja szybko dostosowała swoje działania do bieżących potrzeb, które generowała trudna sytuacja epidemiczna w kraju, spowodowana gwałtownym wzrostem liczby osób zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2. Firma włączyła się w walkę z pandemią i podjęła inicjatywę realnie łagodzącą jej skutki, czym po raz kolejny spełniła obietnicę marki „Możesz na nas polegać”.

Sprzęt medyczny dla szpitali i służb ratunkowych

PZU sfinansował szpitalom zakup sprzętu do walki z koronawirusem. Przeznaczył na ten cel 9,5  miliona złotych. Placówki otrzymały między innymi respiratory, bronchoskopy do badania tchawicy i oskrzeli oraz kardiomonitory.

Firma wsparła także zakup środków do dezynfekcji i środków ochrony indywidualnej. Dzięki temu szpitale, przychodnie i Domy Pomocy Społecznej otrzymały ponad 550 000 par rękawiczek nitrylowych, zakupionych za kwotę blisko 900 000 zł. PZU pomógł tym samym 170 placówkom medycznym w całej Polsce, w tym także wielu Stacjom Pogotowia Ratunkowego.

PZU nie pozostał także obojętny na rosnące potrzeby Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny. Zapotrzebowanie na badania przekroczyło standardowe możliwości analityczne laboratorium naukowego. W ciągu 2 tygodni liczba pacjentów z potwierdzonym zakażeniem, od których próbki trafiały do centralnego laboratorium, rosła o kilkadziesiąt dziennie. Posiadane zamrażarki niskotemperaturowe, obsługujące całą działalność diagnostyczną NIZP-PZH, szybko wypełniały się próbkami pacjentów z COVID-19. PZU przekazał dofinansowanie na zakup specjalistycznego sprzętu i doposażenie laboratorium. Zwiększenie liczby urządzeń pozwoliło na przyspieszenie procesu diagnostycznego, zwiększenie liczby badań oraz skrócenie czasu oczekiwania na wynik.

200 aut dla służb medycznych

W kwietniu 2020 roku PZU przekazał dwieście samochodów służbom medycznym, które zajmują się pacjentami z podejrzeniem zakażenia koronawirusem. Szybki i sprawny transport był potrzebny m.in. do przewożenia próbek do badań od osób pozostających w domowej kwarantannie. W ramach wsparcia firma zapewniła podstawienie pojazdu, jego odbiór, pokrycie kosztów sprzątania i odkażania oraz ewentualnych szkód.

Biorąc pod uwagę duże zapotrzebowanie na wynajem pojazdów, jak również sytuację pandemiczną w kraju, PZU zdecydował się na kontynuację działań również w 2021 roku.

Przekazana pomoc miała podwójny wymiar. Inicjatywa PZU to równocześnie wsparcie dla małych i średnich firm, od których ubezpieczyciel wypożycza auta, a których obroty w trudnym okresie związanym z ogłoszeniem stanu epidemii spadły o kilkadziesiąt procent.

Zdalna pomoc dla seniorów  

W okresie nasilenia drugiej fali pandemii PZU podjął współpracę z operatorami infolinii dla osób zagrożonych koronawirusem SARS-CoV-2 w celu poprawy ich dostępności i przepustowości. Pierwszym kanałem komunikacji była ogólnodostępna infolinia Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Konsultanci PZU prowadzili obsługę połączeń przychodzących od osób zakażonych lub z podejrzeniem zakażenia, udzielali im informacji merytorycznych lub kierowali połączenia do właściwych komórek.

Drugim kanałem była uruchomiona specjalna infolinia „Wspieraj seniora”. To wspólny projekt PZU oraz Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, skierowany przede wszystkim do seniorów powyżej 70. roku życia. W szczególnych sytuacjach wsparcie otrzymują też młodsze osoby. Dzwoniąc pod numer (22) 505 11 11, seniorzy mogą uzyskać pomoc w załatwieniu najpotrzebniejszych spraw – takich jak zakup artykułów spożywczych czy leków. Dodatkowo, seniorzy mający problemy z poruszaniem się, mogą liczyć na wsparcie przy organizacji transportu na szczepienie przeciwko koronawirusowi.

Monitoring połączeń wykazał bardzo wysoką efektywność wsparcia infolinii GIS w pierwszym okresie jej działania, tj. w drugiej połowie października 2020 roku. Infolinia „Wspieraj seniora” obsługuje stałą, wysoką liczbę zgłoszeń. Tylko w ciągu ostatnich dwóch miesięcy ubiegłego roku konsultanci PZU odebrali aż 50 tys. połączeń.

Opaski Życia

PZU przekazało szpitalom opiekującym się chorymi na koronawirusa także ponad 800 tzw. opasek życia. To innowacyjne na skalę światową urządzenie, które analizuje kluczowe parametry życiowe pacjentów i alarmuje personel medyczny w przypadku zagrożenia życia. Mierzy puls i temperaturę ciała oraz saturację, czyli nasycenie krwi tlenem. W momencie kiedy spadają do krytycznych wartości, opaska uruchamia sygnał dźwiękowy i natychmiast alarmuje na specjalnym monitorze podglądowym personel medyczny.

Takie rozwiązanie umożliwia lekarzom zdalne nadzorowanie zdrowia pacjentów bez bliskiego kontaktu fizycznego oraz zmniejsza ryzyko przeniesienia infekcji na personel medyczny. Opaska życia znacząco poprawia komfort pracy personelu medycznego w czasie pandemii.