Z Credit Agricole możesz inwestować w rozwój zielonej gospodarki

Bank Credit Agricole wprowadził na rynek w 2018 roku nowe ubezpieczenie na życie i dożycie z opcją inwestycyjną. Oferta strukturyzowana pod nazwą „EkoZysk” jest pierwszym na polskim rynku tego typu produktem, który pozwala inwestować w firmy z sektora zielonej gospodarki. A także pierwszym, który oferuje klientowi zysk niezależnie od wahań cen indeksu bazowego.  

EkoZysk to indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Z jednej strony daje ochronę ubezpieczeniową na życie, a z drugiej możliwość zysku na wzroście indeksu który gromadzi spółki odpowiedzialnie społecznie. Produkt ten dzięki swojej konstrukcji finansuje rozwój technologii przyjaznych środowisku   – wyjaśnia Tomasz Wyłuda, dyrektor Biura Doradztwa Inwestycyjnego w Credit Agricole.

Wysokość zysku z inwestycji zależy od notowań indeksu MSCI Europe Select Green 50 5% Decrement Index (MXEUG50D). Jeśli indeks wzrośnie, klient zarobi 100 proc. średniego wzrostu z czterech kolejnych lat. W przypadku gdyby indeks stracił na wartości, klient może oczekiwać stopy zwrotu w wysokości 3 proc. od wartości zainwestowanej, co jest wynikiem wzrostu wartości części dłużnej produktu strukturyzowanego. – Jeśli indeks nigdy nie wzrośnie, to klient i tak może dostać więcej pieniędzy, niż wkładał kupując ten produkt. A jeśli koniunktura na giełdzie będzie dobra i indeks będzie rósł, to zysk będzie znacznie większy. Musimy jednak pamiętać, że każda inwestycja, związana jest z ryzykiem dlatego warto dywersyfikować swój portfel inwestycyjny – zachęca Tomasz Wyłuda.

Produkt strukturyzowany EkoZysk jest pierwszym tego typu produktem na polskim rynku, który umożliwia inwestowanie w rozwój tzw. „zielonej gospodarki”. Środki klientów są lokowane w przedsięwzięcia firm działających w branżach przyjaznych środowisku i przykładające szczególną wagę do zrównoważonego rozwoju. Są to m.in. spółki wytwarzające energię ze źródeł odnawialnych, firmy z branży recyklingu, czy przedsiębiorstwa zajmujące się ekologicznym transportem publicznym czy budownictwem.

W Credit Agricole przykładamy ogromną wagę do ochrony środowiska i dlatego wspieramy wszelkie inicjatywy, które wspomagają rozwój czystych i nowoczesnych technologii. Stąd pomysł na produkt finansowy, który dzięki swojej atrakcyjnej ofercie, może być równocześnie skutecznym narzędziem do zmieniania świata na lepszy – przekonuje Tomasz Wyłuda.

Minimalna kwota wpłaty to 3 tys. zł, maksymalna 1,02 mln zł. Opłata początkowa to 2 proc. co oznacza, że 98 proc. środków wpłaconych przez klienta jest inwestowanych. Całkowity czas inwestycji to 4 lata i 26 dni. Klienci mogli zainwestować w ten produkt  od 12.11 do 28.12.2018 r.  

Bank Credit Agricole przypomina, że inwestowanie wiąże się z ryzykiem rynkowym. Szczegółowy opis wszystkich ryzyk związanych z produktem znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID), Warunkach Finansowych – Regulaminie UFK, Broszurze MiFID oraz Karcie Produktu, które są dostępne na stronie www.credit-agricole.pl oraz www.ca-ubezpieczenia.pl